online-kassza.hu Pénztárgép NAV kapcsolattal

Támogatás igénylés menete

Kihirdette a NAV, hogyan lehet beszerezni azt a kódot, amely az állami támogatásra szolgál. Aki kéri a támogatást, az az összegre jogosító igazolással együtt kapja a kasszák egyedi azonosítására szolgáló regisztrációs kódot. Akik nem jogosult rá, vagy nem kéri, azoknak is regisztrálniuk kell, az ő esetükben csak a 16 jegyű üzembe helyezési kódot küldik el.

Tájékoztató a támogatás igénylés menetéről

A támogatásról szóló tájékoztató letölthető PDF formátumban az alábbi linkre kattintva: Tajekoztato_2013.06.10.pdf

A nyomtatványkitöltő program elérhetősége

A támogatás meneteA programot az alábbi linkre kattintva lehet letölteni: PTGREG letöltése

Minden új géphez kell egy beüzemelési kódot kérni, annak is aki nem kap támogatást. A PTGREG nyomtatványon azoknak kell kitölteni a TAM01-02 lapokat, akik szeretnének részesülni a pénztárgépenként maximum 50 ezer forintos állami támogatásban.

Elektronikus beadás esetén 5 napon belül, postai beadás esetén 8 napon belül elbírálják a kérelmet. Ha elutasítják akkor is megkapja a támogatás nélküli beüzemeléshez szükséges kódot. Csak ugyanazon a telephelyen üzemelő gépeket lehet regisztrálni egy nyomtatványon, több telephely esetén, minden egyes címhez külön dokumentumot kell kitöltenie.

A kódot a kérelmező ügyfélkapujára küldik el. Az üzemeltetőnek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a pénztárgép vásárlásakor, nyomtatott formában kell majd átadnia a pénztárgép forgalmazónak. A forgalmazó a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a NAV internetes honlapján keresztül ellenőrzi, ha a kód helyes, a pénztárgépet a támogatás összegével csökkentett áron kell kifizetni.

NAV: Támogatás igénylésére jogosító egyedi kód és az üzembe helyezési kód igényléséről.

Üzemeltető új pénztárgép üzembe helyezését, illetve a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjét megelőzően köteles ezt a tényt az állami adóhatósághoz bejelenteni. Erre a célra a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez PTGREG jelű nyomtatvány került rendszeresítésre.

Az adatlap és kitöltési útmutatója a Nemzeti Adó és Vámhivatal internetes oldaláról (http://nav.gov.hu) → Nyomtatványkitöltő programok menüpont alól a nyomtatvány nevének kiválasztásával, vagy közvetlenül az alábbi linkre kattintva Kérelmek - PTGREG érhető el.

Ahogy arra a nyomtatvány hosszú neve is utal, valamennyi online pénztárgép üzembe helyezéséhez (ide értve az adóügyi ellenőrző egység cseréjét is) rendelkezni kell a NAV által kiadott 16 karakter hosszú regisztrációs kóddal. A kód lehet

  • támogatást nem tartalmazó üzembe helyezési kód, illetve
  • Támogatásirendeletben foglalt feltételeknek megfelelő esetben a PTGREG nyomtatvány megfelelő kitöltése mellett támogatás igénylésére jogosító egyedi kód (amely ebben az esetben üzembe helyezési kód is).

Mi kell még a támogatás megszerzéséhez?

Támogatási igényléséhez a főlapon túl a hiánytalan és hibátlan TAM-01 lap mellett a TAM-02-es lapot kell kitölteni, eltérő üzemeltetési helyenként külön-külön lapon feltüntetve a cserélendő pénztárgépek AP számait, illetve egyedi mentesítéssel rendelkező adózók vonatkozásában a felmentési határozat számát. A PTGREG-01-es lap kizárólag a támogatási tartalommal nem rendelkező üzembe helyezési kód igénylésére szolgál. A nyomtatványt az elektronikus bevallásra kötelezett üzemeltetőknek elektronikus úton kell benyújtaniuk, egyéb esetben az adatlap papír alapon is benyújtható.

Pénztárgép rendelet és Támogatási rendelet

Pénztárgép rendelet és támogatási rendelet A Pénztárgép rendelet, valamint a Támogatási rendelet alapján az állami adóhatóság a kérelem elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a bejelentő elektronikus tárhelyére, a bejelentés postai úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton meg küldi az üzemeltető részére pénztárgépenként - az új pénztárgép üzembe helyezéséhez, valamint a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjéhez szükséges üzembe helyezési kódot, illetve a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot (amely egyben a pénztárgép üzembe helyezési kódja is).

Amennyiben az üzemeltető a Támogatási rendeletben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a támogatás elbírálásához szükséges valamely nyilatkozatot nem teszi meg, úgy a kérelem 8 napon belül elutasításra kerül.

A kérelem elutasítása esetén az állami adóhatóság kizárólag a Pénztárgép rendelet szerinti - támogatásra nem jogosító - üzembe helyezési kódot küldi meg az üzemeltető részére. Az üzemeltetőnek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot/üzembe helyezési kódot a pénztárgép beszerzésekor (támogatás igénybevételéhez 2013. december 31-ig!) nyomtatott formában át kell adnia az eladónak, illetve adóügyi ellenőrző egység cseréje esetén a cserét végző műszerésznek.

Az eladó a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód érvényességét a NAV internetes honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül ellenőrzi és az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére a pénztárgépet az állami adóhatóság által közölt támogatás összegével csökkentett vételáron értékesíti a fent megjelölt határidőig, melyet követően megtörténik a pénztárgép üzembe helyezése.

A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód 2013. december 31-ét követően - kizárólag üzembe helyezési kódként - felhasználható, azonban ettől az időponttól üzembe helyezett pénztárgépek vonatkozásában támogatás már nem vehető igénybe (a pénztárgép beszerzésekor a kódon szereplő összeggel a vételár nem kerül csökkentésre).

Fentiekre tekintettel az elektronikus tárhelyére történő megérkezést követően a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot/üzembe helyezési kódot célszerű lementeni az ügyfélkapuhoz biztosított "Tartós tárhelyére", illetve 1 példányban kinyomtatni, figyelemmel arra, hogy az elektronikus tárhelyre kapott dokumentumok megőrzése határidőhöz kötött. A támogatás igénylésére jogosító egyedi kódról/üzembe helyezési kódról - annak elvesztése esetén - kizárólag papír alapú másolat igényelhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain keresztül. Fentieken túl szíves figyelmükbe ajánljuk a 2013. június 04-én megjelenített.

A hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról" szóló közleményünket, amely a támogatás igénybe vételére vonatkozó határidőkön túl további hasznos információkat is tartalmaz.