Felülvizsgálat

Miből áll a pénztárgép felülvizsgálata és mi kell hozzá:

Online pénztárgépek éves felülvizsgálata két részből áll: Forgalmazói felülvizsgálat + Szervizes felülvizsgálat

 Forgalmazói felülvizsgálat(szoftver)
1: forgalmazó elvégzi a pénztárgépek AEE szoftver jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálatát
2: szükség szerinti módosítását a módosítást szükségessé tevő jogszabályban meghatározottak szerint
3: mely tényről az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni
4: mely igazolást a szervizes helyszíni vizsgálat során a szerviz az adóalany részére átadni köteles
Ezt a tevékenységet kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti.

 Szervizes felülvizsgálat(helyszíni)
1: a szervizelési jogosultság igazolása
2: az üzemeltető és a pénztárgép beazonosítása
3: a pénztárgép szemrevételezéses vizsgálata
4: a pénztárgép működésének, működési körülményeinek vizsgálata
5: ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen
6: ellenőrzi, hogy a pénztárgép működése, működési körülményei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak
7: szükség esetén kicseréli az AEE akkumulátorát
8: a pénztárgép plombájának meg bontásával járó vizsgálat
9: a vizsgálat lezárása
10: az éves felülvizsgálat dokumentálása

 KÖLTSÉGEK:

Forgalmazói felülvizsgálat ára:
Micra 5.900,- Ft + Áfa
Cashcube 7.200,- Ft + Áfa
CashBox 7.200,- Ft + Áfa
Datecs 5.400,- Ft + Áfa
Euro flexy 5.900,- Ft + Áfa
Sam4s 5.200,- Ft + Áfa
Laurel 5.900,- Ft + Áfa
Montel 6.400,- Ft + Áfa
Fiscat 6.500,- Ft + Áfa
Fiscat NAGY KASSZA 8.000,- Ft + Áfa
SmartKassza 8.500,- Ft + Áfa
Novatek N nincs
Komondor nincs

 Szervizes felülvizsgálat ára: gépenként 17.000,- Ft + Áfa

 Kiszállási díj: Budapest / Pest Megyén belül 9.000,- Ft + Áfa

 Az online pénztárgépeket az üzemeltetőknek évente felül kell vizsgáltatniuk a NAV nyilvántartásában szereplő szervizek valamelyikével.

Fontos!
Ha a pénztárgépnapló nincs meg, és azt az üzemeltető vagy a részéről jelen lévő személy nem tudja a műszerész rendelkezésére bocsátani, akkor a felülvizsgálat meg sem kezdhető!
Az éves felülvizsgálatot első alkalommal a pénztárgép első üzembe helyezését követő egy éven belül kell elvégeztetni.
A felülvizsgálatot ezt követően évente meg kell ismételni, úgy, hogy az egymást követő felülvizsgálatok között legfeljebb egy év telhet el.
Az alábbi közlemény az éves felülvizsgálattal kapcsolatos feladatokhoz ad iránymutatást az üzemeltetőknek és a szervizeknek egyaránt: