Felülvizsgálat

Miből áll a pénztárgép felülvizsgálata és mi kell hozzá:

Online pénztárgépek éves felülvizsgálata két részre osztható:

a) Forgalmazói szoftver-felülvizsgálat ára:

Micra 5900,- Ft + Áfa
Cashcube 5800,- Ft + Áfa
Datecs 4200,- Ft + Áfa
Euro flexy 4200,- Ft + Áfa
Sam4s 4200,- Ft + Áfa
Lauer 5900,- Ft + Áfa
Montel 5900,- Ft + Áfa
Novatek N

nincs

Komondor

nincs 

 a) Forgalmazói szoftver-felülvizsgálat
1: forgalmazó elvégzi a pénztárgépek AEE szoftver jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálatát
2: szükség szerinti módosítását a módosítást szükségessé tevő jogszabályban meghatározottak szerint
3: mely tényről az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni
4: mely igazolást a szervizes helyszíni vizsgálat során a szerviz az adóalany részére átadni köteles
Ezt a tevékenységet kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti.
b) Szervizes felülvizsgálat ára:
13.000,- Ft + Áfa gépenként


 

b) Szervizes helyszíni vizsgálatból
1: a szervizelési jogosultság igazolása
2: az üzemeltető és a pénztárgép beazonosítása
3: a pénztárgép szemrevételezéses vizsgálata
4: a pénztárgép működésének, működési körülményeinek vizsgálata
5: ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen
6: ellenőrzi, hogy a pénztárgép működése, működési körülményei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak
7: szükség esetén kicseréli az AEE akkumulátorát
8: a pénztárgép plombájának meg bontásával járó vizsgálat
9: a vizsgálat lezárása
10: az éves felülvizsgálat dokumentálása

Kiszállási díj:

Budapest / Pest Megyén belül 4500,- Ft + Áfa

 

  
    
    

 

 

 Az online pénztárgépeket az üzemeltetőknek évente felül kell vizsgáltatniuk a NAV nyilvántartásában szereplő szervizek valamelyikével.

Fontos!
Ha a pénztárgépnapló nincs meg, és azt az üzemeltető vagy a részéről jelen lévő személy nem tudja a műszerész rendelkezésére bocsátani, akkor a felülvizsgálat meg sem kezdhető!

Az éves felülvizsgálatot első alkalommal a pénztárgép első üzembe helyezését követő egy éven belül kell elvégeztetni.

 A felülvizsgálatot ezt követően évente meg kell ismételni, úgy, hogy az egymást követő felülvizsgálatok között legfeljebb egy év telhet el.

Az alábbi közlemény az éves felülvizsgálattal kapcsolatos feladatokhoz ad iránymutatást az üzemeltetőknek és a szervizeknek egyaránt:

 NAV Közlemény az online pénztárgépek éves felülvizsgálatáról